Ch. Dankmeijer

Carel Bernardus Dankmeijer
Amsterdam 1861 - Den Haag 1923

Carel Bernardus “Charles” Dankmeijer werd in 1861 in Amsterdam geboren. Hij overleed in 1923 in Den Haag. Hij noemde zich Charles en signeerde veelal met CH Dankmeijer. In Amsterdam volgde hij tekenlessen bij “ Felix Meritis”, daarna in 1881 vertrok hij naar Antwerpen, waar hij les kreeg van Ch. Verlat aan de Antwerpse Akademie. Hier behaalde hij de Prix déxellence. Van 1882 –1986 studeerde Dankmeijer aan de Rijks Akademie te Amsterdam o.l.v. August Allebe. Vervolgens toog hij naar Laren waar hij o.a. van Anton Mauve raadgevingen kreeg. Achtereenvolgens verbleef hij in Den Haag, Renkum en Oosterbeek. Daarnaast maakte hij reizen naar Vlaanderen, Frankrijk en Italië. Zelf heeft hij de grootheid van zijn talent wellicht nimmer begrepen. Reële vormen vergingen in dit hartstochtelijke werk.
Een geweldige schilder. In zijn werk is vaak het onstuimige van zijn karakter te herkennen
.